Ljusterö Golfklubb

Stängt

Styrelse och funktionärer

Styrelsen ska enligt stadgarna utgöras av ordförande och tre till nio ordinarie medlemmar samt tre suppleanter. Vid höstmötet 28 oktober 2023 valdes styrelsen nedan, bestående av ordförande samt fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, samt övriga funktionärer såsom revisorer och valberedning.

Styrelse

Ordinarie

Annika Evensen, Ordförande – [email protected]

Ingrid Leitzler Palleschitz, Damer – [email protected]

Ulf Palin, Tävlingar – [email protected]

Christer Sjöberg, v Ordf, Hcp, regler och Utbildning – [email protected]

Helena Sjöblom, sekreterare – [email protected]

Jan Wassenius, Ekonomi – [email protected]

 

Suppleanter

1. Karl-Henrik Hultman, Bankommittén – [email protected]

2. Axel Romander, Juniorer – [email protected]

3. Bo Pilskär, Kommunikation – [email protected]

Ansvarsområden

Styrelsen har följande ansvarsområden:

  • Tävlingar – en rad tävlingar anordnas på klubben för alla kategorier.
  • Klubbgemenskap – med syfte att erbjuda i aktiviteter som främjar klubbgemenskapen. Damverksamheten ingår i Klubbgemenskap
  • Juniorer – aktiviteter med syfte att se till att tillväxten i klubben tryggas
  • Bankommittén vars uppgift är att i samråd med banägaren tillvarata och säkerställa att banans kvalité bibehålls.

Övriga funktionärer

Revisorer

Jan-Olov Berg – [email protected]

Claes Thimrén – [email protected]

Revisorssuppleant

Anders Mautner – [email protected]

 

Valberedning

Jan Gedeborg – [email protected]

Johnny Wijk – [email protected]